Galaktyka Imprez:

WSPIERAMY

EKO
NGO

TELEWIZJA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

  • Kopernik TV
  • TELEWIZJA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISK...
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poprzez wspieranie przedsięwzięć służących środowisku przyczynia się do stabilnego oraz efektywnego rozwoju regionu. Współpracując z instytucjami, podmiotami i osobami zaangażowanymi w problematykę ochrony środowis ... ka, skutecznie wspiera w realizacji przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami. Działalność koncentruje się m. in. na udzielaniu pożyczek, dotacji i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. WFOŚiGW finansuje projekty z zakresu ochrony atmosfery, wód, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i monitoringu środowiska. Działalność Funduszu to nowo budowane i rozbudowywane oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje przetwarzania odpadów, instalacje OZE, działania termomodernizacyjne. WFOŚiGW pomaga beneficjentom przygotowywać wnioski o dofinansowanie, a także realizować i rozliczać projekty. WFOŚiGW w Olsztynie współpracuje z Narodowym Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programów: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”, Program Priorytetowy „Moja Woda”, „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie prowadzi działania związane z realizacją ogólnopolskiego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Pokaż więcej

Oglądaj nasze najnowsze filmy

Napisz do nas

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego! Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, rozwiązać wszelkie wątpliwości lub udzielić pomocy w razie potrzeby. Twój kontakt jest dla nas ważny, a nasz zespół jest gotów służyć profesjonalną pomocą.

Zadzwoń do nas

Telefon : 89 522 02 00

Fax : 89 522 02 09

Nasz adres

Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn, Polska

Napisz do nas

E-mail : info@wfosigw.olsztyn.pl